فرۆشیاران

ناوەندەکانی بڵاوکردنەوەی گۆڤاری هۆژین

ئەگەر ناوەندێک دەیهەوێت نوێنەرایەتیی گۆڤاری هۆژین بکات و لەم لیستەدا نییە پەیوەندیمان لەگەڵ بکرێت، ئەم لیستە لیستی کۆتایی نییە و لەگەڵ زیادبوونی هەر ناوەندێکی فرۆش نوێ دەکرێتەوە.

کتێبفرۆشی بەرپرس پەیوەندی ناونیشان
ئایەندە ب. شێرکۆ سەلیمی ٠٩١٨٣٧٥٢٠٢٦ بانە- شەقامی بیمارستان
ڕاز ب. ئەحمەد حەیدەری ٠٩١٨٧٨٦٢١٨١ بانە- شەقامی ئیمام ‌غەزاڵی
زانیاران ب. حوسەین جەمشیدی ٠٩١٨٣٧٤٢٧٤٤

٠٨٧٣٤٢٦٥٠٧٩
بانە- شەقامی ئیمام، پاساژی ڕەسووڵپەنا، نهۆمی یەکەم
ساڵحپوور ب. ساڵحپوور ٠٨٧٣٤٢٢٠٥٧٣ بانە- مەیدانی ساعەت
کاروان ب. حەسەنی ٠٨٧٣٤٢٦٧٠٥٥ بانە- شەقامی ئیمام، کۆڵانی سانازی ٩
کتێبفرۆشی بەرپرس پەیوەندی ناونیشان
مێهرگان ب. ئەشکان ئەحمەدی ٠٩١٨٨٧٧٦٩٤٧ سنە- شەقامی شەشی بەهمەن، پاساژی وەکیلی
قەڵەم ب. سەلیمی ٠٩١٨٣٨٠٥٥٤٨ سنە- سێڕیای ئەدەب، موجتەمەعی کوردستان، نهۆمی دووهەم، یەکەی ٢٩٠
“کتاب شهر” ئیبراهیمی ٠٩١٨٣٧٣٥١٨٤
-٠٨٧٣٣٢٩١٨٥٩
سنە- موجتەمەعی کوردستان
ئومید ب. ئومید ٠٨٧٣٣٢٣١٧٩٠ سنە- مەیدانی ئازادی، شەقامی حەسەناوا
کتێبسەرای زانکۆ ب. دەستوورە ٠٩١٨٨٧٧٠٧١٨

٢٢٢٧٨٠٣
سنە- چوارڕیانی شۆهەدا، پاساژی عێزەتی
“کافە کتاب ترنج” ب. ڕۆستەمی ٠٩١٨٩٧٢٦٦٧٥

٣٣٢٣٦٠٨٩
سنە-  مەیدانی  مادەر، تەنیشت دیوەخانی شەوبۆ، کۆلانی کەنعان٢، پلاکی ٢
کافە کتێب کاڵ ب. بەیان عەزیزی

٠٨٧٣٣٢٨٦٧٥٦

سنە- چوارڕیانی سەفەری..تەنیشت ژووری بازرگانی.
کتێبفرۆشی بەرپرس پەیوەندی ناونیشان
کتێبفرۆشیی موعەللیم ب. کەریمی ٤٦١٢٣١٨٦

٠٩١٨٣٥٨٨٣٤٤
پاوە- شەقامی ئیمام شافعی
کتێبفرۆشی بەرپرس پەیوەندی ناونیشان
مۆقبلی ب. مۆقبلی ٠٨٧٣٦٢٢٧٠٦٩ سەقز- چوارڕیانی ئازادەگان، تەنیشت ژێرگۆزەر
موحەممەدی ب. موحەممەدی ٠٨٧٣٦٢٢٣٥٩٤

٠٩١٨٣٧٤٨٢٧٧
سەقز- سێڕیانی مزگەوتی گەورە
فەرهەنگسەرای هونەر و ئەندێشە ب. ئازاد حەسەنی ٠٩١٨٧٧٧١٥٨٥ سەقز- خوارتر لە  مەیدانی هەڵۆ، پاساژی کەوسەر
“زبانسرای پیام” ب.شەمسی ٠٩١٨٣٧٦٧٢٣٥

٠٨٧٣٦٢٢٢٤٥٧
سەقز- شەقامی جمهووری،
بەرانبەر سۆپەرمارکێتی مینوو
کتێبفرۆشی بەرپرس پەیوەندی ناونیشان
مێهرگان ب. ئایینی ٠٨٧٣٥٢٢٨٦٤٨

٠٩١٢٦٩٧١٣٥١
قوروە- شەقامی شۆهەدای شۆماڵی، موجتەمەعی ئەریکەی گەرووس، نهۆمی یەکەم، یەکەی ٨٠
کتێبفرۆشی بەرپرس پەیوەندی ناونیشان
کتێبسەرای زاگرۆس ب. حوسەین قوربانی ٠٨٧٣٥٥٣٠٨٨٧

٠٩٢١٧٨٩٥٣٥٤
کامیاران-  مەیدانی ئیمام شافعی، شەقامی سەلاحەددینی ئەییووبی
کتێبفرۆشی بەرپرس پەیوەندی ناونیشان
زانکۆ ب. ئومید
شا محەمەدی
٠٨٧٣٨٧٢٨١٩٥

٠٩١٨٨٧٧٢٠٢٨
دیواندەرە- بەرانبەر بانکی تەجارەت
کتێبفرۆشی بەرپرس پەیوەندی ناونیشان
موکریانی ب. سەردار موکریانی ٠٩١٤٤٤٤١٢٩٠ سەدەشت- شەقامی کەمەربەندی، بەرانبەر بانکی سپا
کتێبفرۆشی بەرپرس پەیوەندی ناونیشان
کتێبسەرای سینا ب. موحسن ٠٩١٤٨٧١٦٤٩١

٠٤٤٤٦٢٢٢٣٤٠
بۆکان- شەقامی ئینقلاب، تەنیشت بانک تەجارەت
“مطبوعاتی بهمن” ب. بەهمەن ٠٩١٤١٨٠٠٣٩٠ بۆکان-  مەیدانی فەرمانداری
مطبوعاتی کارگر ٠٩١٤٩٨١٦٩٩٨ بۆکان- بەرانبەر شارەوانی
کتێبسەرای موکریان ب. ئەحمەدزادە ٠٤٤٤٦٢٤٤٥٨

٠٩١٤١٨٤٥٨١٨
بۆکان- شەقامی ئینقلاب، بەرانبەر موخابەرات، پاساژی دادخا
“مطبوعاتی حسن زاده” ب. حەسەنزادە ٠٩١٤١٨٢١٢٤٤ بۆکان-  مەیدانی ئینقلاب
مانیلا ب. سلێیمان ٠٩١٤٩٨١١٢٢٤

٠٤٤٤٦٢٤٢٦٣٠
بۆکان- شەقامی بەهراموەند
مانگ ب. سلێیمانژاد ٠٤٤٤٦٢٤٧٦٧٨

٠٩٣٩٤٩٦٥٨٠٠
بۆکان- بلواری کوردستان، تەنیشت ئازمایشگای شەفا
کتێبفرۆشی بەرپرس پەیوەندی ناونیشان
کتێبفرۆشیی قانع ب. ڕەشید عەزیزی ٠٨٧٣٤٥٢٢٨٨٩ مەریوان- پاساژی عەداڵەت، نهۆمی هاوکەف
هرمس ب. ڕەشیدی ٠٩١٨٨٧٥٣٨٣٣ مەریوان- پاساژی عەداڵەت، نهۆمی دووەم
کتێبفرۆشی بەرپرس پەیوەندی ناونیشان
مێهرگان ب. هێرش ٠٩١٤٤٤٤٥٢٤٠ مهاباد- شەقامی سەلاحەددینی ئەییووبی، نهۆمی ژێر بانکی سادرات
“نمایندگی مطبوعاتی” ب. عەلی قوبادی ٠٩١٤٤٤٢٧٠٨٩ مهاباد-  مەیدانی شارەداری
کتێبفرۆشی بەرپرس پەیوەندی ناونیشان
ب. ئەییوب مەجیدی ٠٩١٨١٣٣٦٥٥٩  
دانش پەژووهان ب. ئەمیری ٠٨٣٣٨٢٣٤٩٦٨ کرمانشان-  مەیدانی ئازادی، شەقامی پۆست- شەهید قەندی
کتێبفرۆشی بەرپرس پەیوەندی ناونیشان
جوانڕۆ ب- وەیسی ٠٨٣٤٦٢٢٧٠١٢ جوانڕۆ- شەقامی تاڵقانی، باڵەخانەی مودەڕڕسانی شەریف
کتێبفرۆشی بەرپرس پەیوەندی ناونیشان
دانش ب. حاجی عوسمان مجاوری ٠٩١٤٩٥٨٠٥٥٦

٤٢٢٢٣١٩
پیرانشار- شەقامی ١٥ی خوردادی شومالی
کافە کتێب ئەندێشە ب. ئەنوەر ئاریامەنێش ٠٩١٤٤٤٤٣٣١٩ پیرانشار- شەقامی ١٥ی خوردادی شومالی
وەفایی ب. محەمەد ٠٤٤٤٤٢٣٣٦٧٠ پیرانشار- چوارڕیانی سەعدی
کتێبفرۆشی بەرپرس پەیوەندی ناونیشان
جەعفەر ب. عەلیخا ٠٩١٤٥٦٣٣٣٤١ نەغەدە- شەقامی ڕسالەت
کتێبفرۆشی بەرپرس پەیوەندی ناونیشان
حوسەینی ب. حوسەینی ٠٤٤٣٢٣٥٢٤٠٣ ورمێ-  شەقامی تاڵقانی، کووی یەکەم
کتێبفرۆشی بەرپرس پەیوەندی ناونیشان
ئیحسان ب. شێرزاد ٠٤٤٤٤٦٣١٥٩٠

٠٩١٤٩٤٢١٧٤٧
شنۆ- شەقامی ئیمام، کۆڵانی متری شارەداری، موجتەمەعی تازەدامەرزاوی سوڵتانی
کتێبفرۆشی بەرپرس پەیوەندی ناونیشان
تەوەککولی ب. تەوەککولی ٠٢١٦٦٩٥٦٩٢٦ تاران- شەقامی ئینقلاب، بەرانبەر زانکۆ تاران، پاساژی فرووزەندە، ژمارە ٢٢٥
کۆڕی کوردانی تاران ۰۲۱۶۶۹۳۱۹۰۹
۰۲۱۶۶۱۲۶۵۳۲
تاران- مەیدانی جومهووری، شەقامی نەوواب سەفەوی، شەقامی ئورومیەی ڕۆژهەڵات، ژمارە ٩١

سەرنج بنووسن