ئابوونەی گۆڤاری هۆژین

هۆگران و پاڵپشتانی بەڕێزی گۆڤاری زانستیی هۆژین، بۆ ئابوونەی گۆڤار بوون دەتوانن لەم لینکەی خوارەوە ئابوونەی گۆڤار ببن.

داگرتنی فۆڕمی ئابوونە