وێنەزانیاری

تەندروستی و زیندەوەرناسی

لەناوچوونی بەبرەکان

tiger

ئامادەکردنی: ڕەزا سووری
داڕشتنەوە و دیزاین: ڕەزا سووری

داگرتن

حەوت نەخۆشیی باوی تاک جینی

last-edition-kurd-3mb

ئامادەکردنی: نەسیبە بارانی
داڕشتنەوە و دیزاین: ڕەزا سووری

داگرتن

کاتێک کە دەخەوم، لە لەشمدا چی ڕوودەدات؟

Main - poster hojan 2

ئامادەکردنی: نەسیبە بارانی
داڕشتنەوە و دیزاین: زانا بەرزگەری

داگرتن

چوار قۆناغی لەدایکبوونی منداڵ

چوار قۆناغی لەدایکبوونی منداڵ

وێنە: ھۆژان، موزەی فیلێتیکی یێنا، ئاڵمان

داگرتن

منداڵان

سووڕی ئاو

watercycle-kids-poster-malper-hojan-hojin

ئامادەکردنی: ڕەزا سووری
داڕشتنەوە و دیزاین: ڕەزا سووری

داگرتن

سەرنج بنووسن