تاگ: فەریبا سەلامی

بەبۆنەی ٣١ی مەی ڕۆژی جیهانی دژی دووکەڵ: ژن، جگەرە، دەسەڵات

بەبۆنەی ٣١ی مەی ڕۆژی جیهانی دژی دووکەڵ ژن، جگەرە، دەسەڵات

بەبۆنەی ٣١ی مەی ڕۆژی جیهانی دژی دووکەڵ
ژن، جگەرە، دەسەڵات
ئێدوارد برنێیز خووشكەزای زیگمۆند فڕۆید،

Read More