هاوپۆل: تەندروستی و زیندەورناسی

ئارمانجێکی نوێ و خەیاڵێکی کۆن، زیندووکردنەوەی بوونەوەرە قڕبووەکانی سەردەمانی زوو!

ئارمانجێکی نوێ و خەیاڵێکی کۆن، زیندووکردنەوەی بوونەوەرە قڕبووەکانی سەردەمانی زوو!

ئارمانجێکی نوێ و خەیاڵێکی کۆن، زیندووکردنەوەی بوونەوەرە قڕبووەکانی سەردەمانی زوو!
تاقمێکی زانایا

Read More

هەوڵ بۆ زانینی ئاماری فیلەکان بووە هۆی دۆزینەوەی ئاسەواری ڕاوێکی گەورە لە بۆتسوانا

هەوڵ بۆ زانینی ئاماری فیلەکان بووە هۆی دۆزینەوەی ئاسەواری ڕاوێکی گەورە لە بۆتسوانا

هەوڵ بۆ زانینی ئاماری فیلەکان بووە هۆی دۆزینەوەی ئاسەواری ڕاوێکی گەورە لە بۆتسوانا
توێژەرەران ویس

Read More