وێنەزانیاری

ئامادەکردنی: ڕەزا سووری
داڕشتنەوە و دیزاین: ڕەزا سووری

ئامادەکردنی: نەسیبە بارانی
داڕشتنەوە و دیزاین: ڕەزا سووری

ئامادەکردنی: نەسیبە بارانی
داڕشتنەوە و دیزاین: زانا بەرزگەری

وێنە: ھۆژان، موزەی فیلێتیکی یێنا، ئاڵمان

ئامادەکردنی: نیاز فەرەجی
داڕشتنەوە و دیزاین: فەرانەک قادری

ئامادەکردنی: مەهدی سەربازی
داڕشتنەوە و دیزاین: ڕێزان موحەممەدی

ئامادەکردنی: کامران قادری
داڕشتنەوە و دیزاین: فەرانەک قادری

ئامادەکردنی: ئەمیر پەرغازە
داڕشتنەوە و دیزاین: ڕەزا سووری

ئامادەکردنی: سولەیمان مەعرووفی
داڕشتنەوە و دیزاین: ڕەزا سووری

ئامادەکردنی: ڕەزا سووری
داڕشتنەوە و دیزاین: ڕەزا سووری

Back to top button