تاگ: کامران قادری

جیاوازیی مانەوە لە ماڵ یان چوونە دەر لە ڕوانگەی مۆدێلێکی بیرکارییەوە!

جیاوازیی مانەوە لە ماڵ یان چوونە دەر لە ڕوانگەی مۆدێلێکی بیرکارییەوە!

جیاوازیی مانەوە لە ماڵ یان چوونە دەر لە ڕوانگەی مۆدێلێکی بیرکارییەوە!
لەم جۆرە مۆدێلانەدا دوو هاوک

Read More

کەوتنە بەر ڕووناکیی ڕەنگی شین لە ئێواراندا لێهاتوویی وەرزشیی مرۆڤەکان زیا دەکات!

کەوتنە بەر ڕووناکیی ڕەنگی شین لە ئێواراندا لێهاتوویی وەرزشیی مرۆڤەکان زیا دەکات!

توێژینەوەیەکی نوێ لە دێپاڕتمانی وەرزش لە زانستگەی بازێلی وڵاتی سویس نیشانی داوە کە بەر ڕووناکیی ڕ

Read More