لە میکڕۆب-تێدانێکی بەکتریاییدا

‎✇ لە میکڕۆب-تێدانێکی بەکتریاییدا چی ڕوودەدات؟


لە میکڕۆب-تێدانێکی بەکتریاییدا چی ڕوودەدات؟

وەرگێڕان: نەسیبە بارانی
وتنەوە: سارا زینەتی
ئێدیتی ڤیدیۆ: شاھۆ خدری